1. Rekisterinpitäjä

Nimi: SummerwindVihti T;mi
Y-tunnus: 2383903-6
Osoite: Ratastie 16
Postinumero: 03100
Postitoimipaikka: Nummela
Puhelinnumero: 040 7566853
Sähköpostiosoite: petpoint.nummela@outlook.com
2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
ja Tietosuojavastaava
Yritys: SummerwindVihti T;mi
Nimi: SuviHelenius
Osoite: Ratastie16 Postinumero: 03100
Postitoimipaikka: Nummela
Puhelinnumero: 040 7566853
Sähköposti: petpoint.nummela@outlook.com
3. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakkaan uuden tilauksen helpottamiseksi
4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn
peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella.
5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan antamat tiedot
6. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssatehtävän verkkokauppa palvelun suorittamiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.
7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja:
Henkilöltä itseltään.
8. Säännönmukaiset tietojen

luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osayrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajistasaattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.
9. Evästeiden (cookies) käyttö
Jos käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni,käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, jokamahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellämainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksienkautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.
10. Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain Rekisterinpitäjän tietosuojavastaavalla 11. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22 )ei tehdä.
12. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriinon talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojenoikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänelläon myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:ntietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojenkäsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttösuoramarkkinointitarkoituksiin.